Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych zaprasza na bezpłatną debatę  ekspercką z poczęstunkiem pt.

„Wzrost potencjału i poprawa pozycji rynkowej czyli polskie firmy na ścieżce fuzji i przejęć”  

Debata będzie okazją do dyskusji o oczekiwaniach i skutkach decyzji o konsolidacji firm w różnych sektorach, skuteczności procesów integracji i osiągniętych efektach.

Podczas półtoragodzinnej dyskusji poruszone zostaną miedzy innymi następujące zagadnienia:

  • Geneza i podłoże konsolidacji spółek skarbu państwa
  • Integracja i konsolidacja jako element szerszej strategii Państwa
  • Przebieg i skuteczność procesu integracji na wybranych przykładach
  • Co po fuzji – czyli jak osiągnąć efekty synergii zgodne z oczekiwaniami
  • Budowa wielkich przedsiębiorstw ze spółek skarbu państwa a ochrona konkurencji
  • Główne wyzwania w procesie konsolidacji – kwestie rynkowe i oczekiwania pracownicze
  • Jak chronić powstałe podmioty przed przejęciem - case Grupy Azoty
  • Konsolidacja spółek Skarbu Państwa – pomysły na przyszłość

 

Moderator:

Agnieszka Łakoma

Paneliści:

-Igor Wasilewski - Prezes PERN SA

-Piotr Kearney - Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii PKN ORLEN

-Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im.. Adama Smitha

-Kamil Muniak- Partner PJ Legal

-Piotr Piela - Ekspert EY 

-Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

 

Data: 10 maja 2018, godz. 14:45-16:30

Dago Centrum, Warszawa Rondo ONZ 1 (2 piętro)

Rsvp: wydarzenia@cige.pl *

T:506 048 282

 

*udział w wydarzeniu jest bezpłatny