E.Glapiak: rozmowa z Prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem.Elżbieta Glapiak, rozmowa z Prezydentem Gdańska,
Pawłem Adamowiczem.
"Gdańsk – mądre miasto"

EG: W czym tkwi tajemnica Państwa sukcesu?

 PA: Konsekwentnie jako samorząd staramy się rozwijać miasto mając na uwadze potrzeby gdańszczanek i gdańszczan. Prowadzimy wiele działań opartych o partycypację społeczną. Począwszy od kluczowej dla miasta Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030Plus, która powstała przy współpracy z mieszkańcami, poprzez budżet obywatelski – właśnie ogłoszono wyniki głosowania w piątej edycji na 2018 r., czy pionierskie w skali kraju panele obywatelskie, w których reprezentatywna próba podejmuje decyzje na wzór ławy przysięgłych, aż po regularne spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.

W poznawaniu opinii gdańszczan pomagają też regularne badania opinii publicznej – raz na 2 lata, przeprowadzamy reprezentatywne badanie jakości życia mieszkańców, którego wyniki pomagają nam w zrozumieniu jak zmiany w mieście postrzegane są przez samych mieszkańców. Realizujemy wiele badań ankietowych na ważne dla nas tematy – np. tzw. uchwały krajobrazowej czy przeprowadzając innowacyjne w skali ogólnopolskiej badanie opinii uczniów i rodziców nt. szkół.

Gdańsk od 2000 r. jest oceniany w ratingach międzynarodowych. Początkowo Gdańsk otrzymał ocenę BBB, od 2007 r. było to BBB+, a od 2015 r. - A-. Od 2011 r. uzyskujemy też ocenę w ratingu krajowym – rozpoczęliśmy od oceny AA-, w 2015 r. - AA, w 2016 r. - AA+, a najnowszy rating to już ocena AAA. Ratingi potwierdzają dobre wyniki operacyjne Gdańska i odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe.

W Gdańsku  wdrażamy także ideę smart city. Od 2013 r. konsekwentnie wprowadzamy politykę otwartości np. poprzez publikację wszystkich wydatków ponoszonych przez urząd. Możemy również pochwalić się posiadaniem certyfikatu ISO 37120 – Zrównoważony rozwój usług – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Dzięki spełnieniu tej normy i obliczeniu wartości szeregu wskaźników nasze miasto może porównywać się z innymi miastami na świecie.

EG: Jakie działania podjęliście Państwo w minionych latach, aby ułatwić życie mieszkańcom, przyciągnąć inwestorów, wyróżniać się na tle otoczenia?

PA: Nie tylko dbamy o gdańszczan, ale także staramy się zachęcać do osiedlania nowych mieszkańców, w tym również migrantów. Jako pierwsi w Polsce wypracowaliśmy standardy integracji nowych mieszkańców przybyłych z zagranicy – Gdański Model Integracji Imigrantów. Z tego wzoru czerpią inne polskie miasta. Taka polityka – skierowana do wewnątrz i na zewnątrz - daje pozytywne efekty. W Gdańsku w 2016 r. zaobserwowaliśmy wzrost liczby ludności o 1,5 tys. osób w stosunku do roku 2015.

Gdańsk dla osób z zewnątrz to przede wszystkim wielkie inwestycje, które powstają dzięki wykorzystaniu przez miasto środków z UE. W latach 2014-2016 r. oddaliśmy do użytku zachwycające swą architekturą Europejskie Centrum Solidarności i Gdański Teatr Szekspirowski.  W 2016 r. zakończyliśmy budowę Tunelu pod Martwą Wisłą (jedyną tego typu inwestycję w Polsce), a od tego roku można korzystać ze zwodzonej kładki na Motławie. Z myślą o młodych mieszkańcach w latach 2014-2015 oddaliśmy do użytku budynek nowej 24-oddziałowej szkoły podstawowej z basenem oraz 4 budynki modułowe z przeznaczeniem na 3 żłobki i przedszkole w dzielnicach rozwijających się. Rozrastanie się tkanki miejskiej wymaga też podejmowania mądrych decyzji związanych z rozwojem systemu transportowego. Stawiamy od lat na rozwój komunikacji miejskiej i budowę nowych linii tramwajowych, które obsługują dynamicznie rozwijające się osiedla mieszkaniowe. Jednocześnie promujemy mobilność aktywną – poruszanie się po mieście na rowerze i pieszo.

Atrakcyjność Gdańska jako miejsca zamieszkania przełożyła się na sukces gospodarczy miasta. Miasto jest największym ośrodkiem gospodarczym w północnej Polsce. Rynek biurowy w dzielnicy Oliwa rozwija się tak dynamicznie, że w ciągu ostatnich kilku lat na terenie sąsiadującym z kampusem Uniwersytetu Gdańskiego powstało i cały czas się rozbudowuje miejskie city, w którym wciąż nowe firmy znajdują siedzibę swojej działalności.

EG: Jakie są plany na przyszłość? Jakie najważniejsze inwestycje chcielibyście zrealizować?

PA: W kolejnych latach planujemy kontynuację polityki skupionej wokół potrzeb mieszkańców. Z myślą o nich rozpoczęliśmy realizację programu „Jaśniejszy Gdańsk”, dzięki któremu do 2025 roku doświetlonych zostanie ponad 500 miejsc. W kwietniu Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji, który swoimi działaniami obejmie 4 obszary miasta: Biskupią Górkę i Stary Chełm; Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunię. Remontujemy mieszkania komunalne, które ze względu na zły stan pozostawały niezamieszkałe. Zwiększamy także liczbę pływalni w mieście i modernizujemy przestarzałe baseny. W partnerstwie z gminą Kolbudy i Pruszczem Gdańskim rozpoczęliśmy budowę pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej – pierwszy dzwonek zabrzmi w niej 1 września 2018 r. Planujemy również budowę kolejnych przedszkoli w dynamicznie rozwijających się dzielnicach, a także budowę nowych boisk szkolnych. W tym roku rozpocznie się budowa ulicy Nowej Bulońskiej, która włączy nową linię tramwajową do sieci komunikacyjnej Gdańska. Trwa budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską. W mieście realizuje się także wielkie projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. planowane jest zakończenie jednej z największych inwestycji w mieście – Forum Gdańsk, nowocześnie zagospodarowanej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia historycznego. Poza powierzchnią biurową i handlowo-usługową, na terenie Forum Gdańsk znajdzie się także centrum kulturalno-turystyczne tzw. Kunszt Wodny. Miastu udało się pozyskać inwestora prywatnego, który zagospodaruje Wyspę Spichrzów zabudową wielofunkcyjną. Największym wyzwaniem są jednak, nie tyle wielkie inwestycje, lecz dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Na początku września odbył się w Gdańsku drugi Tydzień Demokracji. Pierwsza i druga edycja cieszyły się wielkim zainteresowaniem. W codziennej pracy magistratu budowanie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się podczas licznych konsultacji społecznych, comiesięcznych spotkań prezydenta z mieszkańcami, corocznych edycji budżetu obywatelskiego, a także podczas paneli obywatelskich.