Nasz cel obsługa większej liczby klientów.

Ponad 1,4 mld zł skonsolidowanego zysku netto osiągnął bank Pekao S.A. po trzech kwartałach 2017 roku – podał prezes banku Michał Kurpiński podczas konferencji wynikowej, która odbyła się na warszawskiej giełdzie. Oznacza to wzrost 6,2 proc. rok do roku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych. Zysk netto w tym okresie sięgnął 536 mln zł, z kolei zysk operacyjny brutto wzrósł w warunkach porównywalnych o 5,7 proc. do blisko 3 mld zł.

Prezes poinformował jednocześnie, że dochody z tytułu opłat i prowizji wyniosły po dziewięciu miesiącach roku ponad 1,7 mld zł (spadek o 2,3 proc. r/r). 

Poziom dochodów z tytułu opłat i prowizji odzwierciedla niższą aktywność kredytową klientów korporacyjnych oraz dalsze przesuwanie się aktywności klientów do kanałów elektronicznych – wyjaśnił prezes.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o 13,1 proc. r/r do poziomu 56,5 mld zł. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 4,9 proc. r/r, do poziomu 58 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 6,9 mld zł.

Depozyty detaliczne banku osiągnęły poziom 74,3 mld złotych, co oznacza dwucyfrowy wzrost o 10 proc. r/r. Depozyty korporacyjne wzrosły o 4,5 proc. r/r i wyniosły 63,3 mld zł.

Bank poinformował też, że po trzech kwartałach roku koszty operacyjne były stabilne i wyniosły 2,4 mld zł (-0,1 proc. r/r) w warunkach porównywalnych. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 45,2 proc., co oznacza poprawę o -1,4 p.p. r/r.

Jakość aktywów utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 46 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6 proc , natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 72,1 proc.

Przyspieszamy, co jest już widoczne w dynamice kredytów. Wielkość sprzedaży kredytów detalicznych pobiła kolejny rekord, znacząco przyspieszyliśmy również w kredytach korporacyjnych, z dynamiką kwartalną jeszcze lepszą niż w segmencie detalicznym. Rozwijamy naszą ofertę cyfrową, czego dowodem jest PeoPay – aplikacja bankowości mobilnej z najszerszym zakresem funkcji na rynku - powiedział Michał Krupiński.

Z kolei Tomasz Kubiak, wiceprezes Pekao S.A., nadzorujący pion finansowy dodał, że bank przeprowadził z powodzeniem pierwszą emisję obligacji podporządkowanych.

Skala popytu oraz rekordowo niskie oprocentowanie tego typu instrumentów na polskim rynku potwierdzają  naszą siłę i bezpieczeństwo zapewnił.

Mówiąc o strategii na przyszłość prezes stwierdził, że celem banku jest osiągnięcie rentowności liczonej wskaźnikiem Return on Equity na poziomie 14 proc. – jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym. Bank zamierza osiągnąć ponad 3 mld złotych zysku netto w roku 2020 i obniżyć współczynnik Koszty/Dochody (C/I) do poziomu poniżej 40 proc.

Chcemy być bankiem budującym wartość dla akcjonariuszy poprzez inteligentny wzrost w najbardziej rentownych segmentach, przy zachowaniu dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem. Pozostajemy bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty klientów – ale chcemy to robić w sposób jeszcze bardziej zintegrowany – wyjaśnił Krupiński.

Bank chce skupić się na umocnieniu pozycji w segmencie dużych firm - dzięki cross-sell planuje osiągnąć w segmencie bankowości korporacyjnej wzrost dochodu na kliencie o 30-40 proc., natomiast w segmencie MŚP o 35 proc., co oznacza dwukrotnie szybszy przyrost klientów. Z kolei w segmencie Mikro ambicją banku jest 3-krotnie szybszy przyrost klientów. Pekao SA chce m.in. dostarczyć polskim firmom złożone produkty bankowości inwestycyjnej, do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla największych korporacji, oraz wspierać polskie firmy w rozwoju ich biznesu międzynarodowego.

W segmencie klientów indywidualnych cel to 2-krotnie zwiększenie tempa przyrostu liczby rachunków dzięki nowej ofercie oraz wyróżniającej się jakości i wygodzie w codziennym bankowaniu.

Chcemy zwiększać efektywność komercyjną sieci sprzedaży, by w pełni wykorzystać potencjał sieci blisko 900 oddziałów – jednej z największych na rynku – oraz wieloletnich relacji z klientami pielęgnowanych przez pracowników banku. W tym celu planujemy optymalizacja procesów sprzedażowych, by pracownicy mogli skupić się na tworzeniu wartości dla klientów i banku – zaznaczył prezes.

Celem Banku Pekao jest także zwiększenie efektywności kosztowej dzięki centralizacji, uproszczeniu procesów i wykorzystaniu nowych technologii (digitalizacja, Robotic Process Automation).

 

red.Elżbieta Głapiak

źródło: Materiały prasowe Banku Pekao SA